ngành dược

29 Tháng Mười Hai, 2023
Triển vọng năm 2024 ngành dược (Nguồn: Vietnam Report, Khảo sát doanh nghiệp Dược, tháng 10-11/2023)

Dự báo triển vọng ngành dược phẩm Việt Nam [2024]

Theo dự báo của Tổ chức IQVIA, ngành dược phẩm Việt Nam sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) về doanh thu khoảng 8% trong […]