lúa chuyên canh

29 Tháng Mười Hai, 2023
Mùa thu hoạch lúa tại huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu - Ảnh: CHÍ QUỐC

“Đề án 1 triệu ha lúa chuyên canh lúa chất lượng cao…” đã được phê duyệt!

Nhiều tỉnh thành khu vực này phấn khởi bắt tay vào thực hiện đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao với nhiều tâm thế, […]